You are currently viewing Vizitë në zonën pilot të MOPF

Vizitë në zonën pilot të MOPF

Vizitë në zonën pilot të MOPF

Ekipi i Institutit Fitopatologjik Benaki (Kifissia, Greqi) dhe koordinatori i projektit BalkanROAD vizituan zonën pilot të MOPF. Gjatë vizitës, të dy ekipet bashkëpunuan dhe përcaktuan hapat kryesorë të procedurës së përpunimit të specave që do të regjistrohet në instrumentitn ROAD dhe gjithashtu diskutuan për përmirësimin e procesit të përpunimit dhe procedurat që duhen ndërmarrë me qëllim që të zvogëlohej gjurma mjedisore që produkti për tregetim ka gjate gjithë rruges deri në duart e konsumatorëve të MOPF.

Close Panel