7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Crete Island, Greece, 26–29 June 2019

The Conference aims to address the significant issue of sustainable solid waste management through the promotion of safe practices & effective technologies. The Conference focuses mainly on modern solid waste technologies. It aims to stimulate the interest of scientists and citizens and inform them about the latest developments in the field of municipal solid waste management. Deadline for abstract submission: 31/12/2018. A full day site visit-excursion will take place on 29th June 2019 including visits to waste management facilities. An executive training (PhD summer school) on waste management will take place from 24th to 25th June 2019 including Proposal Writing…

Първата среща между партньорите по проекта и заинтересованите страни

Първата среща между партньорите по проекта и заинтересованите страни (политици и представители на националните и регионалните власти) от всички участващи държави се проведе на 18 октомври 2018 в София, България. Участието на заинтересованите страни в BalkanROAD е силно предимство на проекта, което ще допринесе неговите резултати да достигне до политиците и местните власти. По време на първата среща участниците обсъдиха резултатите от GAP анализа по въпроса "Кои са пречките, които възпрепятстват агробизнеса да приеме алтернативни и щадящи околната среда практики?" и дефинираха решения и предложения, които да бъдат взети предвид при бъдещите действия по проекта. Заинтересованите страни оцениха наличната информация…

пилотния район в Гърция

Работният екип на Фитопатологичния институт "Бенаки" посети пилотния район в Гърция по време на събирането на грозде за събиране на данни за емисиите на парникови газове, потреблението на вода и производството на отпадъци. По време на тази 3-дневна визита се взеха и проби от почвата.

2-ра среща по проекта BalkanROAD

Партньорите на проект BalkanROAD се срещнаха на 12 октомври 2018 г. в Скопие. Бе проведено ползотворно сътрудничество и бяха проведени дискусии относно минали и бъдещи дейности на проекта. За следващите шест месеца и до третата среща на проекта консорциумът BalkanROAD се фокусира върху разработването на инструмента ROAD (софтуер) и върху разпространението на резултатите на проекта.

No more blog posts

Close Panel