пилотния район – лозе в Кир Яйни, Науса, Гърция

Работен екип от Фитопатологичния институт "Бенаки" посети пилотния район - лозе в Кир Яйни, Науса, Гърция през юни 2018 г. за земане на проби от почви и отпадъци. Участваха и членове на колежа PERROTIS. През същия период, the Open Univerity of Cyprus посети пилотните райони в Гърция, България и Република Македония за събиране на данни относно анализи на жизнения цикъл на производствената процедура.

първата среща по проекта Balkan ROAD

На 6 декември 2017 г. се проведе първата среща по проекта BalkanROAD в Атина, Гърция. Събитието бе организирано от Фитопатологичен институт Бенаки, Гърция, който е водещ партньор по проекта. На срещата беше даден официален старт на проекта като партньорите се договориха за следващите стъпки, необходими за успешното изпълнение на дейностите, предвидени в проекта. Срещата се проведе в дух на добро сътрудничество под координацията на Фенопатологичния институт Бенаки.

No more blog posts

Close Panel