You are currently viewing Първата среща между партньорите по проекта и заинтересованите страни

Първата среща между партньорите по проекта и заинтересованите страни

Първата среща между партньорите по проекта и заинтересованите страни (политици и представители на националните и регионалните власти) от всички участващи държави се проведе на 18 октомври 2018 в София, България. Участието на заинтересованите страни в BalkanROAD е силно предимство на проекта, което ще допринесе неговите резултати да достигне до политиците и местните власти. По време на първата среща участниците обсъдиха резултатите от GAP анализа по въпроса “Кои са пречките, които възпрепятстват агробизнеса да приеме алтернативни и щадящи околната среда практики?” и дефинираха решения и предложения, които да бъдат взети предвид при бъдещите действия по проекта. Заинтересованите страни оцениха наличната информация и предложените решения и предложиха подходящи мерки, които да бъдат взети предвид при планирането на националната и регионалната политика.

Close Panel