You are currently viewing 2-ра среща по проекта BalkanROAD

2-ра среща по проекта BalkanROAD

Партньорите на проект BalkanROAD се срещнаха на 12 октомври 2018 г. в Скопие.
Бе проведено ползотворно сътрудничество и бяха проведени дискусии относно минали и бъдещи дейности на проекта.
За следващите шест месеца и до третата среща на проекта консорциумът BalkanROAD се фокусира върху разработването на инструмента ROAD (софтуер) и върху разпространението на резултатите на проекта.

Close Panel