You are currently viewing Одржан вториот состанок на партнерите од проектот – BalkanRoad

Одржан вториот состанок на партнерите од проектот – BalkanRoad

Партнерите на проектот BalkanROAD се сретнаа на 12 октомври 2018 година во Скопје. На состанокот кој се одвиваше во конструктивна работна атмосфера се дискусираше за изминатите и идните активности на проектот.
Во следните шест месеци и до третиот состанок на проектот, конзорциумот BalkanROAD ќе се фокусира на развивање на алатката Балкански Патоказ (софтверот) и на зголемена промоција на проектот.

Close Panel