You are currently viewing состанок на проектот BalkanROAD

состанок на проектот BalkanROAD

На 6 декември 2017 година, во Атина, Грција, се одржа транснационалниот состанок на проектот BalkanROAD. Настанот беше организиран од Бенаки Институтот за фитопатологија (Benaki Phytopathological Institute), од Грција кој е водечки партнер на проектот. На овој состанок проектот успешно стартуваше, а партнерите ги договорија следните чекори, неопходни за успешно спроведување на активностите предвидени во проектот. Состанокот се одвиваше во конструктивна атмосфера, воден од страна на домаќинот – Бенаки Институтот за фитопатологија.

Close Panel