Εργαστήριο Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου με επικεφαλής τον Δρ. Αντώνη Ζορπά διοργάνωσε εργαστήριο/ημερίδα στα πλαίσια του έργου «BalkanROAD».Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2019 στο Κεντρικό Κτίριο Διοικήσεως του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και απευθυνόταν σε γεωργικές επιχειρήσεις, επιστήμονες, φοιτητές, τοπικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα του έργου μέχρι σήμερα. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, η ειδική επιστήμονας Δρ. Χριστίνα Χρόνη μίλησε για την αειφόρο διαχείριση σε αγροτικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικών Αποβλήτων στο…

Εργαστήρι για ανάπτυξη πρακτικών στον γεωργικό τομέα

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου με επικεφαλής τον Δρ. Αντώνη Ζορπά σας προσκαλεί σε εργαστήριο το οποίο διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου “BalkanROAD”. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, στα πλαίσια του προγράμματος “Balkan-Mediterranean 2014-2020”. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών και πρακτικών για οικονομική ανάπτυξη του Γεωργικού τομέα και τις προστασίας του περιβάλλοντος. Το εργαστήρι απευθύνεται σε: Αγρότες και ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων που απασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας Περιφερειακές αρχές και φορείς χάραξης…

No more blog posts

Close Panel